Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door WBO
Kinnema. Over ons. Hengsten. Merries. Dekvoorw.. Te koop. Linls. Contact.

Dekvoorwaarden Rudolph

   *Rudolph is dagelijks te bezichtigen, graag vooraf even bellen.


   *In overleg kunnen merries worden gehaald en gebracht.


   *Alle paarden die bij ons op stal verblijven, dienen geënt te zijn tegen

     Influenza en tetanus, een copie van het entingsboekje moet worden afgegeven

     bij de hengstenhouder.


   *Alle paarden dienen over een goede gezondheid te beschikken.   *Stallingskosten voor merrie met veulen bedragen € 4,00 per dag.

     Aan de merriehouder de keus of het paard op stal of in de wei moet staan.

     Stallingskosten dienen achteraf en contant te worden betaald.


   *De algemene dekvoorwaarden van “Het Nederlands Stamboek voor Tinkers”

     zijn van kracht.


   *Tijdens het vervoer, en het verblijf van merries met eventueel veulens bij ons,

      is het volledige risico voor de merriehouder.


   *Wij doen ons best om zo goed mogelijk voor uw merrie te zorgen, maar mocht

     er om wat voor reden dan ook, dringend veterinaire hulp nodig zijn, dan komen

     de kosten ten laste van de merriehouder.


   *Gedurende het dekseizoen dient bij terugkomers vanaf de derde keer altijd door de

     dierenarts Follike controle en/of een Echoscopisch onderzoek plaats te vinden, de

     kosten hiervan zijn voor rekening van de merriehouder.


   *Probleemmerries dienen altijd eerst onderzocht te worden.


   *Bij niet gebleken drachtigheid geniet u van een reductie van 20% op het dekgeld

     in het volgend dekseizoen door de hengst Rudolph. Deze reductie ontvangt u alleen

     met een gustverklaring van uw dierenarts die u voor 1 oktober moet overleggen.


   *Het schouwen vind om de dag plaats.


   *Het dekgeld bedraagt € 500,00. Dit bedrag is inclusief de afdracht aan het stamboek.

     Het dekgeld dient contant voldaan te worden of binnen 2 weken op de rekening gestort te worden.